Augmenten les consultes laborals al SHIDCAT

Les consultes rebudes entre gener i abril de 2015 ja superen a totes les realitzades durant el 2014.

El nombre de consultes laborals ateses entre gener i abril de 2015 pel Sindicat d'Higienistes Dentals de Catalunya (SHIDCAT), ja ha superat el total de les realitzades durant tot l'any passat. Si bé durant tot el 2014 es van atendre un total de 26 consultes sobre diferents temes d'assessorament laboral i de defensa de drets dels treballadors, en els quatre primers mesos de 2015, el nombre de consultes s'ha situat en 27.

De les 26 consultes rebudes durant 2014, més del 60% (16 concretament) van correspondre a peticions de membres afiliats al SHIDCAT. La resta, 10 consultes, van ser les efectuades per socis de l'Associació d'Higienistes i Auxiliars Dentals de Catalunya (AHIADEC). Una tendència que s'ha invertit durant els quatre primer mesos de 2015, ja que, de les 27 consultes només 11 han estat d'afiliats al SHIDCAT, per 16 que han estat realitzades per socis membres de l'AHIADEC.

El creixent nombre de consultes de socis de l'AHIADEC es el resultat dels diferents acords de col·laboració entre ambdues entitats que està permeten, per exemple, uns descomptes importants per a afiliats al SHIDCAT en el preu de les activitats formatives organitzades per l'associació d'higienistes. Per contra, el SHIDCAT atén les possibles necessitats d'assessorament i orientació laboral que en puguin necessitar els socis membres de l'AHIADEC.

Fonts del SHIDCAT consideren que l'augment d'aquestes xifres són, d'una banda, fruit del context que encara persisteix de crisi econòmica que genera certa incertesa i manca de seguretat laboral entre el col·lectiu higienista; i d'altra banda, el reflex del creixent grau de coneixement que cada vegada més té el SHIDCAT entre els professionals de les clíniques dentals.

El Sindicat d'Higienistes Dentals de Catalunya va néixer el 2011 amb l'objectiu de representar, defensar i promocionar els interessos econòmics, socials, laborals, culturals i professionals dels higienistes dentals. També va néixer amb l'aspiració de fomentar la solidaritat dels afiliats promocionant i creant serveis comuns de naturalesa assistencial, i programant les accions convenients per tal d'aconseguir millores socials i econòmiques per als higienistes dentals. El sindicat vetlla perquè l'accés a la professió sigui d'igualtat des de dins i fora de les empreses que prestin els seus serveis.