20171023 Gestió Operativa d'una Clínica Dental - 4a edició || Octubre 2017 - Maig 2018

Curs organitzat per l'Associació d'Higienistes i Auxiliars Dentals de Catalunya (AHIADEC) i la Fundació Josep Finestres - Universitat de Barcelona amb la col·laboració del SHIDCAT.

Dates
Des de: Dilluns, 23 de Octubre de 2017 
Fins a: Dijous, 31 de Maig de 2018
 
Ubicació
AHIADEC
 
 

Preus del curs
Socis AHIADEC: 589.50 €
No socis: 589.50 €

Inscripció online

Codi Curs: 721
 
DESCRIPCIÓ
 

CURS D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA - TÍTOL DE LA UB

Curs acadèmic 2017/2018
10 crèdits
 • Total hores: 250 (10 crèdits x 25 hores/crèdit)
 • Hores presencials: 72 hores
 • Hores treball dirigit: 108 hores
 • Hores treball autònom: 70 hores
 • Calendari: 23 d'octubre de 2017 – 31 d'abril de 2018.
 • Sessions presencials: dissabtes de 9h a 14h i de 15h a 18h
 • Sessions presencials: 28 d'octubre, 18 de novembre i 2 de desembre de 2017; i 20 de gener, 17 de febrer, 10 de març, 7 d'abril, 5 i 19 de maig de 2018.
Destinataris
 • Odontòlegs
 • Higienistes dentals
 • Auxiliars de clínica dental.
 • Personal de clíniques dentals i empreses afins (protètics, etc.) amb funcions d'administració i gestió.
 Objectius generals
 • Adquirir una visió integral de la gestió i organització de la clínica. 
 • Assumir els objectius que es plantegin en el marc de les línees estratègiques de l'organització.
 • Desenvolupar el grau d'autonomia i de responsabilitat corresponent a l'exercici de la seva funció. 
 • Relacionar a els productes i Serveis AMB les necessitats especials de determinats col·lectius.
 • Aportar idees i procediments per millorar el servei i l'atenció als pacients.
 • Reconèixer el treball en equip com un factor d'eficiència de l'organització.
 • Participar en la implantació dels sistemes de qualitat.
 • Conèixer la legislació aplicable en una clínica dental.
 • Ser conscient de la importància de la comunicació amb el seu entorn i de la preponderància de la comunicació a través del web , les xarxes digitals, etc.
 • Documentar tots els processos de treball per enfortir el Know How de l'organització.
Objectius específics
 • Ser proactiu en la generació d'un clima de confiança en el grup.
 • Abordar de manera decidida els conflictes que es puguin produir amb una actitud positiva i constructiva.
 • Tenir una actitud de millora contínua per reforçar els estàndards de qualitat de la clínica.
 • Ser conscient de la importància de l'aprenentatge continu i recolzar-se en companys i directius per resoldre dubtes i millorar.
 • Centrar esforços en la satisfacció dels pacients de la clínica, considerant el factor clau per aconseguir altres pacients i millors resultats.
PROGRAMA
Mòdul 1. - MÀRQUETING DE SERVEIS - (1 crèdit)
 1. Introducció al màrqueting. Màrqueting de serveis.
 2. Estudi de mercat. DAFO
 3. Tipus de màrqueting: ambient màrqueting, trade màrqueting, inbound màrqueting, màrqueting emocional, màrqueting de guerrilla, ambush màrqueting, email màrqueting, neuro màrqueting, mobile màrqueting.
 4. Les 4 P s del màrqueting mix.
 5. Publicitat
 6. Relacions públiques
 7. Les xarxes socials: Facebook, Twitter, Linkedin, Pinterest, Google+, etc.
 8. Pla de màrqueting:
 • 8.1. Anàlisi de la situació
 • 8.2. Determinar els objectius
 • 8.3. Selecciona estratègies
 • 8.4. Pla tàctic d'acció
 • 8.5. Pressupost
 • 8.6. Execució i control
Mòdul 2. - COMUNICACIÓ INTERNA - (1,5 crèdits)
 1. Intel·ligència emocional. Comunicar i emocionar.
 2. Branding. Com crear marca.
 3. Gestió agenda
 4. Gestió del temps
 5. Gestió del capital humà. Clima laboral
 6. La base de dades com a oportunitat
 7. Relació amb els proveïdors
 8. Gestió de la morositat
 9. Atenció telefònica i presencial
 10. Presentació de pressupostos .
 11. Gestió de queixes
 12. Fidelització
Mòdul 3. - COMUNICACIÓ EXTERNA - (1,5 crèdits)
 1. La pàgina web
 2. Analítica web. Com interpretar les dades.
 3. Relació amb l'entorn. Com ens posicionem
 4. Campanyes de comunicació online
 5. Conversió de les visites al web en pacients rendibles
Mòdul 4. - GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ BÀSICA DE LA CLÍNICA - (2 crèdits)
 1.  L'enfocament operatiu de la consulta
 • 1.1. Àrees i subsistemes empresarials.
 • 1.2. Nivells de gestió en consulta dental.
 • 1.3. Dinàmica del procés de treball.
 • 1.4. Piràmide d'objectius: Missió. Visió. Objectius departamentals. Objectius individuals.
 • 1.5. Valors rectors.
 • 1.6. Treball en equip: Dinàmiques de treball. La relació professional. Reunions. La visió del client intern.
 1. Autolideratge . Avaluació del comportament . Progrés personal i pla de carrera .
 2. Know - How en la consulta .
 • 3.1 . Gestió i organització de la informació .
 • 3.2 . Manuals de protocols .
 • 3.3 . Manuals de procediments .
Mòdul 5. - ATENCIÓ AL CLIENT - (2 crèdits)
 1. Imatge de la consulta i imatge personal.
 2. La imatge de l'expert
 3. Proactivitat amb el client (vies de comunicació amb el client: sms, telèfon, whatsapp, mail, presencial):
 • 3.1. Empatia amb el client
 • 3.2. Tracte diferenciat al client: gent gran, infants, persones amb alguna discapacitat...
 • 3.3. Atenció inicial (protocol de primera entrevista, fitxa de client)
 • 3.4. Polítiques de fidelització
 1. Habilitats comunicatives.
 • 4.1. L'escolta activa
 • 4.2. Obtenció de la informació. Ús de les preguntes.
 • 4.3. Tractar objeccions
 • 4.4. Atenció de queixes i reclamacions (casos reals)
 • 4.5. Assertivitat
 1. El procés de relació amb el pacient .
 • 5.1 . Bases fonamentals : Objectius . Fonaments de la conducta humana . Tècnica PPEA . Enfocament . sintonització
 • 5.2 . Fases de la relació . Bases tècniques per a la comunicació .
Mòdul 6. - LEGISLACIÓ - (1 crèdit)
 1. Obertura d'una clínica dental: requisits legals
 • 1.1. Nocions bàsiques sobre la forma jurídica de la clínica: requisits mercantils
 • 1.2. requisits laborals
 • 1.3. requisits fiscals
 • 1.4. Altres requisits formals
 1. Llei de protecció de dades
 • 2.1. Nocions bàsiques sobre la protecció de dades
 • 2.2. Tractament de les dades relatives a la salut
 • 2.3. El dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició
 • 2.4. Mesures de seguretat i conservació de la informació
 1. Legislació laboral: riscos laborals
 • 3.1. Nocions bàsiques sobre la prevenció de riscos laborals
 • 3.2. Els danys derivats del lloc de treball
 • 3.3. L'organització de la prevenció: Drets i obligacions de l'empresari i dels treballadors
 • 3.4. El pla de prevenció
 1. Com afrontar les inspeccions
 • 4.1. Inspecció laboral
 • 4.2. Inspecció fiscal
Mòdul 7. - SISTEMA DE GESTIÓ DE QUALITAT - (1 crèdit)
 1.  Gestió de la qualitat
 • 1.1. Concepte de qualitat
 • 1.2. Sistema de gestió de qualitat
 1. Models de Qualitat
 • 2.1. Filosofia i conceptes bàsics del model de referència europeu EFQM
 • 2.2. Criteris del model EFQM
 1. Grups de millora. Tècniques de treball en equip
 • 3.1. Què és un grup de millora.
 • 3.2. Pluja d'idees dirigida
 • 3.3. Xiuxiueig
 • 3.4. Philips 6/6
 • 3.5. Exercici pràctic
 1. Instruments d'anàlisi i millora contínua
 • 4.1. Matriu DAFO
 • 4.2. Diagrama de Isikawa
 • 4.3. Exercici pràctic
 1. Gestió per processos
 • 5.1. Què és gestió per processos
 • 5.2. Simbologia dels diagrames de flux
 • 5.3. exercici pràctic
DESCARREGAR PROGRAMA PDF
 
DOCENTS
Metge estomatòleg. Professor titular Facultat d'Odontologia de la Universitat de Barcelona (UB). Co-director del Màster en Odontologia Integrada d'Adults de la UB. Postgrau en Periodòncia Clínica per la Universitat de Göteborg. Director mèdic de la Unitat d'Odontologia de la Fundació Salut del Consorci Sanitari del Maresme (Hospital de Mataró).
Llicenciat en odontologia i Màster en gestió de clíniques.
Llicenciada en Filosofia i Lletres. Graduat Superior en Arxivística i Gestió de Documents. Postgrau de Gestió de Documents Electrònics. Tècnica del servei d'organització del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Experiència de treball desenvolupada en l'àmbit de la protecció de dades i l'accés a la informació.
Professor associat de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona (des de 2010). Director acadèmic de l'Institut de formació contínua IL3 de la Universitat de Barcelona (juliol 2005-2010). Coautor i coordinador del llibre "La formació on line. Una mirada integral sobre l'e-learning, b-learning ... ", Barcelona, Graó, 2008.
Llicenciat en Economia de l'Empresa, 1982, Universitat de Barcelona. Títol Superior de Actuari d'Assegurances, 1982, Universitat de Barcelona. Diplomat en Funció Gerencial per ESADE. Executive Education per ESADE. Director Selling Consulting.
Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió per la UOC, Universitat Oberta de Catalunya. Actualment és CEO i consultor en Màrqueting online a imas3 on assessora empreses i professionals en tècniques de captació i fidelització de clients mitjançant estratègies de màrqueting a Internet. Professor sobre Màrqueting a Internet realitzat al COEC (Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya) el 2011.
Màster en Gestió i Direcció de Màrqueting. Màster en Comunicació de les Organitzacions. Enginyer per la UPC. Director de Programes i Professors d'Universitats i Escoles de Negocis d'Europa i Amèrica. La seva carrera professional s'ha desenvolupat ocupant diversos càrrecs directius en empreses d'Espanya i Llatinoamèrica. Ha intervingut i dirigit projectes en consultoria per un gran i variat nombre d'empreses d'àmbit nacional i internacional. Autor de diversos llibres i publicacions en Comercialització, Màrqueting i Gestió.
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat de Múrcia (2002), especialització en Màrqueting. President de N7 (Xarxes Socials i Màrqueting Digital) i Soci Fundador de Gestió Dental Integral. Professor i ponent en cursos, seminaris i màsters MBA, sempre relacionats amb el Màrqueting.
Màster en Ciències de la Infermeria i Màster en Direcció i Lideratge per la Universitat de Lleida. Màster en Autolideratge i Conducció de grups per la Universitat de Barcelona. Formada en el model d'excel·lència europeu EFQM, és assessora i avaluadora EFQM nivell acreditat pel Club Excelencia en Gestión. Amplia experiència en implantació de sistemes de gestió de Qualitat. Professora acreditada per AQU, exerceix la docència des de l'any 2002.
 
INFORMACIÓ GENERAL
Curs acadèmic 2017/2018

10 crèdits
Total hores: 250 (10 crèdits x 25 hores/crèdit)
Hores presencials: 72 hores
Hores treball dirigit: 108 hores
Hores treball autònom: 70 hores

Calendari sessions presencials

Dissabtes, de 9h a 14h i de 15h a 18h

28 d'octubre de 2017. Ponent: Dr. Felipe Sáez
18 de novembre de 2017. Ponent: Dr. Felipe Sáez
2 de desembre de 2017. Ponent: Sra. Gemma Subirà
20 de gener  de 2018. Ponent: Sr. Albert Rof
17 de febrer de 2018. Ponent: Sr. Jordi Gallejones
10 de març de 2018. Ponent: Sr. Albert Rof
7 de abril de 2018. Ponent: Sr. Isidre Martinez
5 de maig de 2018. Ponent: Sra. Olga Serra
19 de maig de 2018. Ponent: Sra. Olga Serra

Sessions virtuals tutoritzades a través del Campus Virtual de l'AHIADEC.

Import total del curs
1.000 euros + 100 euros d'inscripció + 79 euros de taxes universitàries = 1.179 €

Es pot fraccionar l'import del curs en dos pagaments de 589,50 euros:
Primer pagament i reserva de plaça: abans del 31 de julio de 2017.
Segon pagament: abans del 15 de gener de 2018.


El pagament de l'import s'ha de fer a:

FUNDACIÓ JOSEP FINESTRES
NIF. G-59418202
C/ Feixa Llarga s/n – Campus Bellvitge
08907-Hospitalet de Llobregat

Dades bancàries:

IBAN ES58 0182 6035 4102 0160 7088

La Universitat de Barcelona i AHIADEC no garanteixen la realització d'aquesta activitat formativa si no s'aconsegueix un nombre mínim de participants.

Més informació i inscripcions
Telèfon: 93 410 10 31
De 9.00 a 19.00, ininterrompudament
E-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web: www.ahiadec.com