Em puc agafar vacances sense l'autorització del meu cap?

Les vacances són un dret del treballador. En general, les vacances acostumen a ser consensuades i aprovades entre l'empresa i el treballador. Però què passa, per exemple, si una higienista dental decideix fer vacances sense l'aprovació del doctor?

Com a norma general, si un treballador agafa vacances sense el consentiment de l'empresari, aquest pot prendre mesures disciplinàries i sancionar al treballador i, fins i tot, acomiadar-lo de forma disciplinària segons recull l'article 54.2.a de l'Estatut dels Treballadors. Però això no és tan fàcil, sobretot si no hi ha per part de l'empresari una ordre prèvia que denegui expressament al treballador que no pot fer les vacances quan ell vol. L'absència de resposta no és equivalent a una denegació i, per tant, la falta no podrà ser per desobediència o indisciplina perquè no s'hauria incomplert cap ordre.

En canvi, si l'empresa ha denegat una sol·licitud de vacances a una treballadora i aquesta falta al seu lloc de treball, l'empresari llavors sí que podrà actuar i prendre les sancions que consideri per desobediència greu. En aquest sentit, la comunicació es podria realitzar per qualsevol mitjà que fes coneixedor al treballador de la decisió de l'empresa, inclús un missatge de  whatsapp o sms.

És a dir, el dret de gaudi de les vacances, perquè sigui efectiu, necessita l'acord entre empresa i treballador.