Requisits per a la validació de la formació

El Reconeixement professional està pensat perquè les persones que no tenen una titulació oficial puguin aconseguir-la mitjançant la combinació de dues vies:

  • A través de la validació de la formació.
  • A través de la validació de l'experiència laboral.

Totes les persones que participin en el programa poden obtenir una certificació parcial o total que es pot capitalitzar, si es disposa dels requisits acadèmics d’accés, per a l’obtenció d’un títol de formació professional.

 

Requisits d’inscripció al procés de validació de la formació

Les persones que vulguin validar la formació impartida per les entitats hauran de tenir, en el moment de la sol·licitud, els requisits següents:

a) DNI o NIE

b) Número de la Seguretat Social