20180203 Curs de validació del Mòdul 10: Fisiopatologia del cos humà i del sistema immunitari

Aquest curs està organitzat conjuntament per l'Associació d'Higienistes i Auxiliars Dentals de Catalunya (AHIADEC) i pel SHIDCAT

Dates
Des de: Dissabte, 3 de Febrer de 2018 de 15 h
Fins a: Dissabte, 2 de Juny de 2018 a 19:30 h
 
Ubicació
 AHIADEC
C. de Llançà 34
08015 Barcelona
Mapa
 
195 punts

Preus del curs
Socis AHIADEC: 350 €
No socis: 350 €

Inscripció online

Codi Curs: 746
 
DESCRIPCIÓ
 Inscripció al curs de validació del Mòdul 10 - Fisiopatologia general del Cicle de Grau Superior en Higiene Bucodental (LOE).

Documentació per fer la inscripció:
 • 2 fotografies tipus carnet.
 • Original de l'Informe de Vida Laboral.
 • Fotocòpia de la targeta sanitària (la d'anar al metge).

FOTOCÒPIES COMPULSADES:
 • Fotocòpia compulsada del DNI.
 • Fotocòpia compulsada de les titulacions prèvies que tinguem: Batxillerat, FPI, FPII, Grau Mitjà, Grau Superior, titulació universitària, etc.
 • Fotocòpia compulsada de la prova d'accés a grau superior (si és el cas).

Les fotocòpies compulsades es poden fer en alguns ajuntaments de poblacions petites o en un notari. El DNI es pot compulsar gratuïtament a les comissaries de policia.

Tota aquesta documentació s'haurà d'entregar abans del 19 de gener de 2017 a la seu de l'AHIADEC.  
PROGRAMA
Calendari provisional del curs:

UF2 – Fisiopatologia del sistema immunitari, infeccions i neoplàsies.
 
Ds, 03 de febrer 2018, de 15 h a 19 h, 4h lectives.
Dg, 04 de febrer 2018, no hi ha classe.

Ds, 10 de febrer 2018, no hi ha classe.
Dg, 11 de febrer 2018, no hi ha classe.

Ds, 17 de febrer 2018, de 9 h a 14 h i de 15 h a 19 h, 9h lectives.
Dg, 18 de febrer 2018, no hi ha classe.

Ds, 24 de febrer 2018, no hi ha classe.
Dg, 25 de febrer 2018, no hi ha classe.

Ds, 03 de març 2018, de 9 h a 14 h i de 15 h a 19 h, 9h lectives.
Dg, 04 de març 2018, no hi ha classe.

Ds, 10 de març 2018, de 9 h a 14 h i de 15 h a 18 h, 8h lectives.
Dg, 11 de març 2018, no hi ha classe.

Ds, 17 de març 2018, de 9 h a 14 h, 5h lectives.
Dg, 18 de març 2018, no hi ha classe.

UF1 – Fisiopatologia de l'organisme humà.

Ds, 17 de març 2018, de 15 h a 19 h, 4h lectives.
Dg, 18 de març 2018, no hi ha classe.
 
Ds, 24 de març 2018, de 9 h a 14 h i de 15 h a 19 h, 9h lectives.
Dg, 25 de març 2018, no hi ha classe.

Ds, 07 d'abril 2018, de 15 h a 19 h, 4h lectives.
Dg, 08 d'abril 2018, no hi ha classe.

Ds, 14 d'abril 2018, de 9 h a 14 h i de 15 h a 19 h, 9h lectives.
Dg, 15 d'abril 2018, no hi ha classe.

Ds, 21 d'abril 2018, de 9 h a 14 h i de 15 h a 19 h, 9h lectives.
Dg, 22 d'abril 2018, no hi ha classe.

Ds, 28 d'abril 2018, de 9 h a 14 h i de 15 h a 19 h, 9h lectives.
Dg, 29 d'abril 2018, no hi ha classe.
 
Ds, 05 de maig 2018, de 9 h a 14 h i de 15 h a 19 h, 9h lectives.
Dg, 06 de maig 2018, no hi ha classe.

Ds, 12 de maig 2018, de 9 h a 14 h i de 15 h a 19 h, 9h lectives.
Dg, 13 de maig 2018, no hi ha classe.

Ds, 19 de maig 2018, no hi ha classe.
Dg, 20 de maig 2018, no hi ha classe.

Ds, 26 de maig 2018, de 9 h a 14 h i de 15 h a 19:30 h, 9.5h lectives.
Dg, 27 de maig 2018, no hi ha classe.

Ds, 02 de juny 2018, de 9 h a 14 h i de 15 h a 19:30 h, 9.5h lectives.

Exàmens de validació previstos:
 • UF2: 07 d'abril 2018 (matí).
 • UF1: 16 de juny 2018 (matí).
 
Important: Per poder presentar-se als exàmens és imprescindible assistir com a mínim al 75% de les hores lectives de cadascuna de les unitats formatives. No arribar a l'assistència mínima obligatòria significarà la no superació de la unitat formativa.
 
DOCENTS
Llicenciada en Biologia per la Universitat de Barcelona. Màster en Gestió Tecnològica (La Salle URL). Professora del INS Salvador Seguí.
 
INFORMACIÓ GENERAL
Inscripció Online

PREU DEL CURS I TERMINIS DE PAGAMENT

  Socis No socis
Total curs (116 hores lectives) 350 € 350 € 
Núm. de compte IBAN
ES29-0081-5119-61-0001010409
ES85-0081- 5119-65-0001086514

Per obtenir el preu especial com a soci/a, s'ha de tenir una antiguitat mínima com associat/da a l'AHIADEC de 3 mesos a l'inici de les classes del mòdul.

MOLT IMPORTANT:
 • És responsabilitat de l'alumne lliurar tota la documentació necessària, còpies compulsades incloses, per poder inscriure's en aquest curs.
 • També és responsabilitat de l'alumne realitzar els pagaments dins els terminis establerts, en cas contrari s'aplicarà un 20% de recàrrec sobre l'import degut i no atès.
 • Per poder fer l'examen final, s'ha d'haver assolit, com a mínim, un 5 (sobre 10) de nota de classe de cada unitat formativa. Si no s'aconsegueix el 5, la unitat formativa quedarà suspesa.
 • No hi ha prova de recuperació. Si no se supera una unitat formativa, s'haurà de tornar a repetir.
 • La manca d'interès, deixadesa o abandonament dels estudis, ja siguin per temes personals o convalidacions d'unitats formatives, no eximeix a l'alumne de la seva obligació contractual amb l'AHIADEC o el SHIDCAT.
 • És responsabilitat de l'alumne dedicar temps i estudi per superar les unitats formatives.
 • AHIADEC no retornarà l'import dels mòduls o unitats formatives que no s'hagin superat.
 • Les classes es podran realitzar en castellà com en català indistintament. El professor / a decidirà l'idioma d'impartició de les classes. L'examen de validació serà en català. Recordar que les dues llengües són oficials a Catalunya.
 • L'organització, impartició i avaluació de les classes presencials és decisió del professor formador. No tots els docents lliuren els apunts, diapositives i / o material docent.
 • És responsabilitat de l'alumne prendre apunts a classe i fer els exercicis.
 • No s'imprimiran apunts ni es faran fotocòpies. Tot el material que el professor consideri que l'alumne ha de tenir es publicarà al campus virtual de l'AHIADEC.
 • L'AHIADEC es reserva el dret d'admissió.
 • Per poder començar el curs és necessari que s'hagin inscrit com a mínim 35 alumnes. AHIADEC es reserva el dret d'anul·lar o posposar el curs per falta d'un mínim d'alumnes.