20160130 Sessió informativa obtenció títol GS Higiene Bucodental - 30 de gener de 2016

Sessió informativa organitzada per l'Associació d'Higienistes i Auxiliars Dentals de Catalunya (AHIADEC) amb col·laboració del SHIDCAT.

Dates
Des de: Dissabte, 30 de Gener de 2016 de 10 h
Fins a: Dissabte, 30 de Gener de 2016 a 13 h
 
Ubicació
AHIADEC
C. de Llançà 34
08015 Barcelona
 
Codi Curs: 655
 
DESCRIPCIÓ
Sessió informativa per a la validació de crèdits del cicle formatiu d'higiene bucodental mitjançant la formació i/o l'experiència professional.
PROGRAMA
 • Informació relativa a la validació de l'experiència.
 • Els mòduls del cicle formatiu d'Higiene Bucodental.
 • Els requisits d'accés al cicle de grau superior.
 • Dubtes.
 

20160227 Curs de validació del Mòdul 06: Educació per a la salut

Curs organitzat per l'Associació d'Higienistes i Auxiliars Dentals de Catalunya (AHIADEC) amb col·laboració del SHIDCAT.

Dates
Des de: Dissabte, 27 de Febrer de 2016 de 9h
Fins a: Diumenge, 10 de Abril de 2016 a 19h
 
Ubicació
 AHIADEC
C. de Llançà 34
08015 Barcelona
 
Codi Curs: 647
 
DESCRIPCIÓ
Amb la col·laboració de:Inscripció al curs de validació del Mòdul 6 - Educació per a la salut del Cicle de Grau Superior en Higiene Bucodental (LOE).

Documentació per fer la inscripció nous alumnes:
 • 2 fotografies tipus carnet.
 • Original de l'Informe de Vida Laboral.
 • Fotocòpia de la targeta sanitària (la d'anar al metge).

FOTOCÒPIES COMPULSADES:
 • Fotocòpia compulsada del DNI.
 • Fotocòpia compulsada de les titulacions prèvies que tinguem: Batxillerat, FPI, FPII, Grau Mitjà, Grau Superior, titulació universitària, etc.
 • Fotocòpia compulsada de la prova d'accés a grau superior (si és el cas).

Les fotocòpies compulsades es poden fer en alguns ajuntaments de poblacions petites o en un notari. El DNI es pot compulsar gratuïtament a les comissaries de policia.

Tota aquesta documentació s'haurà d'entregar abans del 20 de febrer de 2016 a la seu de l'AHIADEC.  
PROGRAMA
Calendari del curs:

UF1 – Obtenció d’informació i organització d’accions d’educació i promoció de la salut.

Ds, 27 de febrer 2016, de 9h a 19h, 9h lectives
Dg, 28 de febrer 2016, de 9h a 14h, 5h lectives

Ds, 5 de març 2016, de 15h a 19h, 4h lectives
Dg, 6 de març 2016, de 9h a 12h, 3h lectives


UF2 – Elaboració de programes d’educació i promoció de la salut bucodental.


Dg, 6 de març 2016, de 12h a 14h, 2h lectives

Ds, 12 de març 2016, de 9h a 19h, 9h lectives
Dg, 13 de març 2016, de 9h a 14h, 5h lectives

Ds, 19 de març 2016, de 15h a 19:30h, 4’5h lectives
Dg, 20 de març 2016, de 9h a 14h, 5h lectives

Ds, 2 d’abril 2016, de 15h a 19:30h, 4’5h lectiva
Dg, 3 d’abril 2016, de 9h a 14h, 5h lectives

Ds, 9 d’abril 2016, de 9h a 19h, 9h lectives
Dg, 10 d’abril 2016, de 9h a 14h, 5h lectives

  
Els dissabtes hi haurà una hora per dinar, de 14h a 15h aproximadament, i les pauses corresponents.

Important: Per poder presentar-se als exàmens és imprescindible assistir com a mínim al 75% de les hores lectives de cadascuna de les unitats formatives. No arribar a l'assistència mínima obligatòria significarà la no superació de la unitat formativa.


 
DOCENTS
Llicenciat en Història (UB). Titulat en informàtica de gestió. Llicenciat en Periodisme. Màster en Comunicació Social (UPF) i doctorand de periodisme. Membre del CPC i de la Society of Professional Journalism.
 

20160417 Curs de validació del Mòdul 05: Epidemiologia en salut oral

Curs organitzat per l'Associació d'Higienistes i Auxiliars Dentals de Catalunya (AHIADEC) amb col·laboració del SHIDCAT.

Dates
Des de: Diumenge, 17 de Abril de 2016 de 9h
Fins a: Dissabte, 8 de Octubre de 2016 a 19h
 
Ubicació
 AHIADEC
C. de Llançà 34
08015 Barcelona 
 
Codi Curs: 648
 
DESCRIPCIÓ
 Inscripció al curs de validació del Mòdul 5 - Epidemiologia en salut oral del Cicle de Grau Superior en Higiene Bucodental (LOE).

Documentació per fer la inscripció:
 • 2 fotografies tipus carnet.
 • Original de l'Informe de Vida Laboral.
 • Fotocòpia de la targeta sanitària (la d'anar al metge).

FOTOCÒPIES COMPULSADES:
 • Fotocòpia compulsada del DNI.
 • Fotocòpia compulsada de les titulacions prèvies que tinguem: Batxillerat, FPI, FPII, Grau Mitjà, Grau Superior, titulació universitària, etc.
 • Fotocòpia compulsada de la prova d'accés a grau superior (si és el cas).

Les fotocòpies compulsades es poden fer en alguns ajuntaments de poblacions petites o en un notari. El DNI es pot compulsar gratuïtament a les comissaries de policia.

Tota aquesta documentació s'haurà d'entregar abans del 8 d'abril de 2016 a la seu de l'AHIADEC.  
PROGRAMA
Calendari del curs:

UF1 – Planificació i obtenció de dades en estudis epidemiològics.
 
 

Dg, 17 d’abril de 2016, de 9h a 14h, 5h lectives

Dg, 24 d’abril de 2016, de 9h a 14h, 5h lectives

Ds, 30 d’abril de 2016, de 15h a 19h, 4h lectives
Dg, 1 de maig 2016, de 9h a 14h, 5h lectives

Ds, 7 de maig 2016, de 9h a 19h, 9h lectives
Dg, 8 de maig 2016, de 9h a 14h, 5h lectives

Dg, 22 de maig de 2016, de 9h a 14h, 5h lectives

Ds, 28 de maig 2016, de 9h a 19h, 9h lectives
Dg, 29 de maig 2016, de 9h a 14h, 5h lectives

Ds, 4 de juny 2016, de 9h a 13h, 4h lectives
 
 

UF2 – Interpretació i informació de les dades obtingudes.
 
 
Ds, 17 de setembre 2016, de 9h a 19h, 9h lectives
Dg, 18 de setembre 2016, de 9h a 14h, 5h lectives

LA MERCÈ
Dg, 25 de setembre 2016, de 9h a 14h, 5h lectives

Ds, 1 d’octubre 2016, de 9h a 19h, 9h lectives
Dg, 2 d’octubre 2016, de 9h a 14h, 5h lectives

Ds, 8 d’octubre 2016, de 9h a 13h, 4h lectives


Els dissabtes hi haurà una hora per dinar, de 14h a 15h aproximadament, i les pauses corresponents.

Important: Per poder presentar-se als exàmens és imprescindible assistir com a mínim al 75% de les hores lectives de cadascuna de les unitats formatives. No arribar a l'assistència mínima obligatòria significarà la no superació de la unitat formativa.

 
 
DOCENTS
Llicenciada en Odontologia (UiC). Postgrau Odontopediatria (SCOE). Màster Teràpia Natural i Odontologia Neurofacial (UB).
 

20160409 Procès de Validació de l'Experiència Professional - juny 2016

Curs organitzat per l'Associació d'Higienistes i Auxiliars Dentals de Catalunya (AHIADEC) amb col·laboració del SHIDCAT.

Dates
Des de: Dissabte, 9 de Abril de 2016 
Fins a: Dissabte, 9 de Abril de 2016
 
Ubicació
AHIADEC
C. de Llançà 34
08015 Barcelona 
 
Codi Curs: 671
 
DESCRIPCIÓ
Inscripció al procés de validació de l'experiència professional per a l'obtenció del títol de Grau Superior en Higiene Bucodental.

Les aspirants podrien validar fins a 6 mòduls, dels 14 que consta el cicle formatiu, a través de la seva experiència professional. 

Requisits:
Actualment poden validar algun dels crèdits del CFGS en Higiene Bucodental a través de l'experiència professional les persones que compleixin les condicions següents:
 • Els/les majors de 18 anys.
 • Amb número de la Seguretat Social.
 • Personal que treballi en el sector de la salut bucodental.
 • Mínim amb dos anys d'experiència en el sector.
 • Amb o sense requisits d'accés.
Gràcies als acords entre l'AHIADEC, el Sindicat d'Higienistes Dentals de Catalunya, el Departament d'Ensenyament i la col·laboració de l'IES La Ferreria, totes les persones del sector de la higiene bucodental poden obtenir la titulació de Tècnic Superior en Higiene Bucodental sense deixar de treball i els caps de setmana.
PROGRAMA
Documentació que s'ha de prerarar:
 • Dues fotografies tipus carnet.
 • Fotocòpia compulsada del DNI + còpia normal.
 • Fotocòpia compulsada (o original) de la Vida Laboral + còpia normal.
 • Fotocòpia compulsada dels títols acadèmics + còpia normal.
 • Fotocòpia compulsada dels requisits d'accés + còpia nomal (si es tenen).
 • Fotocòpia de la targeta sanitària.
 • Fotocòpia compulsada dels cursos de formació continuada + còpia normal. Només d'aquells en què:
                      - Apareguin les hores lectives.
                      - Aparegui el temari del curs.

Els alumnes que ja estiguin realitzant mòduls amb nosaltres, no és necessari que tornin a portar la documentació que ja han entregat.
 

20160917 Sessió informativa obtenció títol GS Higiene Bucodental - 17 de setembre de 2016

Sessió informativa organitzada per l'Associació d'Higienistes i Auxiliars Dentals de Catalunya (AHIADEC) amb col·laboració del SHIDCAT.

Dates
Des de: Dissabte, 17 de Setembre de 2016 de 10h
Fins a: Dissabte, 17 de Setembre de 2016 a 13h
 
Ubicació
AHIADEC
C. de Llançà 34
08015 Barcelona
 
Codi Curs: 683
 
DESCRIPCIÓ
Sessió informativa per a la validació de crèdits del cicle formatiu d'higiene bucodental mitjançant la formació i/o l'experiència professional.
PROGRAMA
 • Informació relativa a la validació de l'experiència.
 • Els mòduls del cicle formatiu d'Higiene Bucodental.
 • Els requisits d'accés al cicle de grau superior.
 • Dubtes.