Calendari Laboral 2013

El Conseller d’Empresa i Ocupació, F. Xavier Mena, segons Ordre EMO/185/2012, ordena com a festes i dies laborals a Catalunya  durant l’any 2013 les següents, segons apareix publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 6159, del 28 de juny de 2012:

    1 de gener (Any Nou)
    29 de març (Divendres Sant)
    1 d'abril (Dilluns de Pasqua)
    1 de maig (Festa del Treball)
    24 de juny (Sant Joan)
    15 d'agost (l'Assumpció )
    11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
    12 d'octubre (Dia de la Hispanitat)
    1 de novembre (Tots Sants)
    6 de desembre (Dia de la Constitució)
    25 de desembre (Nadal)
    26 de desembre (Sant Esteve)

A més de les festes esmentades es fixaran dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments. Les festes locals més destacades són:

BARCELONA - 20 de maig i 24 de setembre
     Badalona - 11 de maig i 20 de maig
     L’Hospitalet de Llobregat - 20 de maig i 24 setembre
     Mataró - 20 de maig i 27 de juliol
     Sabadell - 13 de maig 9 de setembre
     Sant Adrià de Besòs - 20 de maig i 10 de setembre
     Sta. Coloma de Gramanet - 20 de maig i 24 setembre
     Terrassa - 28 de març i 1 de juliol

GIRONA - 25 de juliol i 29 d’octubre

LLEIDA - 11 de maig i 30 de setembre

TARRAGONA - 20 de maig i 24 de setembre
     Reus - 29 de juny, i 25 de setembre

Consulteu el calendari laboral 2013