Aprofiteu els preus especials del sindicat a l'hora de fer la vostra declaració de la RENDA 2012!!

El SHIDCAT ha iniciat la campanya per a la Declaració de la Renda 2012 i per aquest motiu us vol recordar diferents informacions al respecte, tant per als que esteu obligats o no a declarar per l'Impost sobre la renda de l'exercici 2012.

D'acord amb l'art. 96 de la Llei de l'IRPF, s’haurà de realitzar la presentació de la declaració per IRPF, a excepció d'aquells que en l'exercici 2012 hagin percebut exclusivament una o diverses de les següents rendes, amb els límits assenyalats:

Rendiments del treball que no superin l'import de 22.000 € bruts anuals, o procedents de diversos pagadors si la suma del segon i successius pagadors per ordre de quantia no va superar la quantitat de 1.500 €.

El límit s'estableix en 11.200 € en els supòsits de més d'un pagador, pensions compensatòries del cònjuge i rendiments no subjectes a retenció.

Rendiments de capital mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte, amb el límit conjunt de 1.600 € bruts anuals.

• Rendiments de Lletres del Tresor i subvencions per a l'adquisició d'habitatges de protecció oficial o preu taxat, Rendes immobiliàries imputades que procedeixen d'un únic immoble no arrendat diferent de l'habitatge habitual, amb el límit conjunt de 1.000 € bruts anuals.

En cap cas hauran de declarar els contribuents que obtinguin exclusivament rendiments del treball, de capital, d'activitats professionals, o guanys patrimonials, amb el límit conjunt de 1.000 € bruts anuals i pèrdues patrimonials de quantia inferior a 500 €.

Aquests límits són els mateixos en tributació individual i conjunta.

No obstant això, HAURAN DE PRESENTAR DECLARACIÓ (O CONFIRMAR ESBORRANY) aquells contribuents que vulguin aplicar:

• Deducció per inversió en habitatge habitual.

• Deducció per compte estalvi-habitatge

• Deducció per doble imposició internacional.

• Reduccions en la base per aportacions a plans de pensions o mutualitats de previsió social.

En relació a les persones que hagin de fer la seva DECLARACIÓ DE RENDA (és a dir, SENSE CONFIRMAR L'ESBORRANY), el termini per la seva presentació és del 6 de maig fins a l'1 de juliol.

L’horari d'atenció al públic del SHIDCAT és de 9.00 a 19.00 hores ininterrompudament, de dilluns a divendres. Cal que demaneu cita concertada a fi i efecte d’atendre-us degudament al 93 321 07 44, també podeu demanar cita per correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

 

TARIFES RENDES 2012 ESPECIALS PER LES/ELS ASSOCIATS/DES DEL SHIDCAT:

Declaració individual

25,00 €

Declaració conjunta

45,00 €

Declaració individual amb activitat empresarial / professional

40,00 €

Declaració conjunta amb activitat empresarial / professional

70,00 €

Declaració individual amb guany patrimonial

55,00 €

Declaració conjunta amb guany patrimonial

85,00 €

Declaració ind / conj. complexa

consultar