Els autònoms han de fer la declaració de la Renda quan superin els 1.000€

Els treballadors que treballen com a autònoms no ho tenen fàcil per fer la declaració de la renda, ja que, a diferència dels treballadors per compte d'altri, no se'ls aplica els mínims d'exempció de 22.000 euros. De fet, l'han de fer tots aquells que hagin obtingut uns ingressos anuals superiors als 1.000 euros.

A més a més, els autònoms no tenen la referència de l'esborrany. Tot i que qualsevol contribuent té dret a sol·licitar l'esborrany, les dades que els hi apareixen als autònoms no tenen res a veure amb la realitat. Per això, aquest document de poc pot servir. Això passa perquè Hisenda no sap les despeses que li ha suposat a l'autònom realitzar la seva activitat no si aquestes són o no deduïbles.

És important tenir en compte que la quantia que s'hagi ingressat haurà de constar a l'apartat d'Activitats Econòmiques i s'hauran d'incloure tots els ingressos facturats el 2017 encara que hi hagi factures pendents de cobrar.

Una de les dificultats que tenen els autònoms és saber a quines caselles s'han d'incloure les despeses, ja que, en molts casos, el criteri no coincideix amb el de l'inspector en cas d'inspecció i pot comportar sancions. Els principals apartats serien els següents:

  • Consums d'explotació: despeses bàsiques per a la realització de l'activitat.

  • Seguretat Social: s'inclourien les cotitzacions.

  • Lloguers i cànons: aquí s'inclourien les despeses per lloguers de leasing o altres relacionats amb la nostra activitat.

  • Serveis de professionals independents: assessories fiscals, advocats, etc. s'haurien d'incloure aquí.

Per als afiliats al sindicat, tenim preus especials per a la declaració de la renda a partir de 40€.