Demanar les vacances a la clínica dental

Ara que s'apropen les vacances d'estiu, val la pena recordar què diu el conveni sobre la sol·licitud de les vacances.

L'article 33 diu que els 30 dies naturals de vacances s'han de gaudir, preferentment, de maig a setembre, ambdós mesos inclosos. En el cas que no sigui possible, llavors la durada de les vacances serà de 34 dies naturals en comptes de 30.

En el moment de realitzar el quadre de vacances, l'empresari ha de tenir en compte l'opinió del treballador perquè les vacances s'han d'autoritzar de comú acord. Un cop fixades les vacances, aquestes s'hauran de comunicar al treballador, com a mínim, dos mesos abans del seu inici.

En el cas que una treballadora tingui programades les vacances i sigui baixa per maternitat, incapacitat temporal derivada per un accident laboral o malaltia professional o intervenció quirúrgica greu o urgent, no perdrà el seu dret a gaudir-les dins el mateix any natural. Tampoc si es pateix una incapacitat temporal, maternitat, part o lactància

Les vacances començaran sempre en dia laborable per al personal.