Modificació de les bases de cotització de la Seguretat Social per a l'any 2012

En el BOE del 7 febrer de 2012 es va publicar l'Ordre ESS/184/2012, de 2 de febrer, per la qual es desenvolupen les normes de cotització a la Seguretat Social per a l'any 2012. En aquesta ordre es detallen les diverses normes i regles de cotització per aquest any, es fa esment de la integració del Règim Especial dels Treballadors de la Llar dins el règim general, i s'estableixen els coeficients per determinar les aportacions de les mútues d'accidents de treball i malalties professionals al manteniment dels serveis comuns de la Seguretat Social, entre altres aspectes.

Llegeix més:Modificació de les bases de cotització de la Seguretat Social per a l'any 2012

Programa Qualifica't. Nova convocatòria per a la validació de l'experiència laboral.

qualificat

El Sindicat d'Higienistes Dentals de Catalunya, amb la col·laboració de l'AHIADEC, ha obert les inscripcions per a la validació de l'experiència laboral en crèdits de formació.

Llegeix més:Programa Qualifica't. Nova convocatòria per a la validació de l'experiència laboral.

Els empleats de la llar que tinguem treballant hauran d'estar assegurats

INTEGRACIÓ DEL RÈGIM ESPECIAL D'EMPLEATS DE LA LLAR DINS DEL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL.

Amb efectes 1 de gener de 2012, el Règim Especial d'Empleats de Llar queda integrat en el Règim General de la Seguretat Social, mitjançant la creació del sistema especial per a Empleats de la Llar, segons la disposició addicional trenta-novena de la Llei 27/2011 de 1 d'agost (BOE del 2) sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social.

Llegeix més:Els empleats de la llar que tinguem treballant hauran d'estar assegurats

Les noves mesures de la reforma del mercat laboral 2012

El Consell de Ministres va aprovar, el divendres 10 de febrer de 2012, la reforma de la llei laboral. Les principals novetats d'aquesta llei són les següents: 

1. Nou contracte indefinit ia jornada completa de suport als emprenedors, per a empreses que tinguin menys de cinquanta treballadors. Permet als treballadors compatibilitzar el cobrament del 25% de la prestació per desocupació que tingués reconeguda amb el cobrament del salari durant un any. Dóna lloc tant a incentius fiscals com a bonificacions de Seguretat Social.

2. Reordena les bonificacions de quotes per transformació de contractes en pràctiques, de relleu i de substitució en indefinits.

3. Redefineix les causes econòmiques en els acomiadaments objectius (caiguda d'ingressos o vendes durant tres trimestres consecutius).

Llegeix més:Les noves mesures de la reforma del mercat laboral 2012

Com afectarà la nova llei d'IRPF a la teva nòmina?

Si ets higienista dental i vols saber com afectarà la nova llei de l'IRPF a la teva nòmina, aprofita per fer una consulta a partir de 5 €* al Sindicat d'Higienistes Dentals de Catalunya.

Llegeix més:Com afectarà la nova llei d'IRPF a la teva nòmina?

Més articles...

  1. Calendari Laboral 2012