El Ministeri anuncia que el RD que regularà el registre de professionals sanitaris es publicarà al primer quadrimestre de 2014

Com ja vam avançar al butlletí del passat mes d’octubre (núm. 85), l’Administració Sanitària està ultimant la normativa que regularà el registre estatal de professionals sanitaris. El passat 18 de desembre, i davant el Ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut que aplega els consellers de sanitat de les comunitats autònomes, la Ministra de Sanitat, Sra. Ana Mato, va anunciar que el Reial Decret que regularà el registre es publicarà durant el primer quadrimestre de 2014. La inscripció en aquest registre serà un requisit obligatori i de caràcter declaratiu, per a poder informar fefaentment sobre el dret i l'aptitud per a l’exercici de la professió corresponent, tal i com exigeix la normativa europea.

Llegeix més:El Ministeri anuncia que el RD que regularà el registre de professionals sanitaris es publicarà al...

Calendari Laboral 2014

El Conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig i Godes, segons Ordre EMO/202/2013, del 22 d’agost per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2014, ordena com a festes i dies laborals a Catalunya durant l’any les següents, segons apareix publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 6450, del 30 d’agost de 2013:

Llegeix més:Calendari Laboral 2014

Informació sobre les millores en les cobertures AA per les mútues d’accidents laborals

1. Contingències comunes (malaltia comuna i accident no laboral).

Seguiment i implicació en el procés sanitari de forma immediata i tramitació administrativa rigorosa, amb puntualitat en el pagament de la contraprestació econòmica, que es pot adequar en la seva periodicitat a les necessitats del perceptor (setmanal, quinzenal, mensual…).

Llegeix més:Informació sobre les millores en les cobertures AA per les mútues d’accidents laborals

Llei de Suport als Emprenedors

La Llei té com a objecte donar suport a l'emprenedor i l'activitat empresarial, afavorir el seu desenvolupament, creixement i internacionalització i fomentar la cultura emprenedora i un entorn favorable a l'activitat econòmica, tant en els moments inicials a començar l'activitat, com en el seu posterior desenvolupament, creixement i internacionalització, sent d' aplicació a totes les activitats econòmiques i de foment de la internacionalització realitzades pels emprenedors en el territori espanyol.

Llegeix més:Llei de Suport als Emprenedors

El Certificat d'Eficiència Energètica

El Certificat d'Eficiència Energètica

A partir del proper 1 de juny de 2013, la venda o lloguer d'un habitatge o local, fins i tot la seva oferta o publicitat, exigirà al propietari comptar amb un certificat d'eficiència energètica que ha de ser expedit per un tècnic.

Aquest requisit ve imposat pel Reial Decret 235/2013, de 5 d'abril, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis, que és la transposició d'una Directiva de la Unió Europea, que refon a més el Reial Decret 47/2007 fins ara en vigor, que exigia aquest certificat per a nous edificis, estenent-se a partir de l'1 de juny als edificis immobles ja existents quan siguin venuts o llogats.

Llegeix més:El Certificat d'Eficiència Energètica